TEST CONTENT.PHP

Lugán antes de Lugán a la galería José de la Mano

Del 4 de desembre de 2019 a l’1 de febrer de 2020, la Galeria José de la Mano acull l’exposició Lugán antes de Lugán. 

Lugán (Madrid, 1929) és un dels artistes més singulars del panorama artístic espanyol de la segona meitat del segle XX. El se treball és conegut per les seves obres de natura electromecànica, conformades per dispositius que integren l’audiovisual, el cinètic i allo tàctil, que van suposar una novetat entre les creacions de l’època.

La unió entre art i tecnologia és el tret més simbòlic de la seva trajectòria, que ha estat profundament marcada per la seva experiència pionera al Centre de Càlcul de la Universitat de Madrid i la seva tasca com a tècnic electrònic a Telefónica. En els primers anys de la seva carrera, Lugán va realitzar obres emmarcades en l’abstracció geomètrica, una faceta que fins avui s’ha mantingut inèdita i que es mostra, per primera vegada, a la Galeria José de la Mano.

Lugán antes de Lugán està integrada per un total de catorze obres sobre paper, datades entre 1958 i 1966, que pertanyen a l’etapa inicial de la producció de l’artista. Aleshores encara signava amb el seu nom de naixement, Luis García Núñez, i és que Lugán és l’acrònim que adoptà com a nom artístic a partir de 1967.